ยินดีต้อนรับ

สู่เว็บไซต์ องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

" การประกาศ ข่าวประเสริฐ ของ พระเยซูคริสต์ ในประเทศไทยและ ชนชาติอาเซียน "

กระทู้แนะนำ

ข่าวสารองค์กร

คำพยานใหม่

คำพยานใหม่ของสมาชิกในองค์กร

Ms.Kaew

Fresh Testimonies

Ms.Rungdao Inklub

Fresh Testimonies

Mr.Tdom / คุณต้อม

Fresh Testimonies, คำพยาน

Mr Canaun

Fresh Testimonies

Mrs Amphay

Fresh Testimonies

Mrs MaePhut

Fresh Testimonies

Somruedee Songsaeng

Fresh Testimonies

Nuan Seenrak

Fresh Testimonies

Ma Aye Aye Nyone

Fresh Testimonies

Ko Ye Win Tha

Fresh Testimonies