“ การประกาศ ข่าวประเสริฐ ของ พระเยซูคริสต์ ในประเทศไทยและ ชนชาติอาเซียน

วารสาร
อ่านเพิ่มเติม

"อีสเตอร์วันแห่งชัยชนะ"

วันอีสเตอร์ เป็นวันที่พระเยซูคริสต์ได้เป็นขึ้นจากความตาย พระองค์ถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์ในวันศุกร์ ( ที่เรียกว่าศุกร์ประเสริฐ ) เป็นวันที่พระเยซูสละชีวิตอันประเสริฐและบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อมนุษย์ทุกคนโดยการตายอย่างทุกข์ทรมานที่กางเขน พระศพของพระองค์ถูกฝังในตอนบ่ายวันศุกร์ และยังคาอยู่ในอุโมงค์ตลอดวันเสาร์ และในรุ่งเช้า
วันอาทิตย์พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย เราเรียกวันอาทิตย์ที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายว่า " วันอีสเตอร์ " ...
กระทู้แนะนำ
New ZealandCanadaThailand